รหัสพื้นที่ รัสเซีย

รหัสพื้นที่ของ รัสเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ulyanovsk Oblast842

รหัสพื้นที่ รัสเซีย