รหัสพื้นที่ รัสเซีย

รหัสพื้นที่ของ รัสเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Omsk Oblast381
2.Orenburg Oblast353
3.Oryol Oblast486

รหัสพื้นที่ รัสเซีย