รหัสพื้นที่ รัสเซีย

รหัสพื้นที่ของ รัสเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Belgorod Oblast472
2.Bryansk Oblast483

รหัสพื้นที่ รัสเซีย