รหัสพื้นที่ Punoเมืองหรือภูมิภาค:Puno
รหัสพื้นที่:51     (+51 51)

ประเทศ:

เปรู