รหัสพื้นที่ Puducherry, Puducherryเมืองหรือภูมิภาค:Puducherry, Puducherry
รหัสพื้นที่:413     (+91 413)

ประเทศ:

อินเดีย