รหัสพื้นที่ Pressigเมืองหรือภูมิภาค:Pressig
รหัสพื้นที่:09265     (+499265)

ประเทศ:

เยอรมนี