รหัสพื้นที่ Plattlingเมืองหรือภูมิภาค:Plattling
รหัสพื้นที่:09931     (+499931)

ประเทศ:

เยอรมนี