รหัสพื้นที่ พม่า

รหัสพื้นที่ของ พม่า:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Zalon4435
2.Zeebingyi250
3.Zeegone5334

รหัสพื้นที่ พม่า