รหัสพื้นที่ พม่า

รหัสพื้นที่ของ พม่า:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Oathar Myothit5230
2.Oathar Myothit5231
3.Ohnchaw8540

รหัสพื้นที่ พม่า