รหัสพื้นที่ พม่า

รหัสพื้นที่ของ พม่า:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Indaw7529
2.Ingapu4430

รหัสพื้นที่ พม่า