รหัสพื้นที่ พม่า

รหัสพื้นที่ของ พม่า:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Gantgaw6250
2.Gyobingauk5350

รหัสพื้นที่ พม่า