รหัสพื้นที่ พม่า

รหัสพื้นที่ของ พม่า:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Chauk6121
2.Chaungoo7145
3.Chaungsone5780
4.Chaungtha4242

รหัสพื้นที่ พม่า