รหัสพื้นที่ Petroveเมืองหรือภูมิภาค:Petrove
รหัสพื้นที่:5237     (+380 5237)

ประเทศ:

ยูเครน