รหัสพื้นที่ ปาเลสไตน์

รหัสพื้นที่ของ ปาเลสไตน์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Jenin0424
2.Jericho0223
3.Jerusalem0223

รหัสพื้นที่ ปาเลสไตน์