รหัสพื้นที่ ปาเลสไตน์

รหัสพื้นที่ของ ปาเลสไตน์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Gaza0824
2.Gaza0828

รหัสพื้นที่ ปาเลสไตน์