รหัสพื้นที่ ปาเลสไตน์

รหัสพื้นที่ของ ปาเลสไตน์:รหัสพื้นที่ ปาเลสไตน์