รหัสพื้นที่ Ottendorf b Stadtrodaเมืองหรือภูมิภาค:Ottendorf b Stadtroda
รหัสพื้นที่:036426     (+4936426)

ประเทศ:

เยอรมนีหมายเลขนำหน้า 036426 เป็นรหัสพื้นที่ของ Ottendorf b Stadtroda และ Ottendorf b Stadtroda ตั้งอยู่ในเยอรมนี หากคุณอยู่นอกเยอรมนี และต้องการโทรหาคนในOttendorf b Stadtroda นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับเยอรมนี คือ +49 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในOttendorf b Stadtroda คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +4936426

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +4936426 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในOttendorf b Stadtroda เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 0014936426 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Ottendorf b Stadtroda (เยอรมนี)