รหัสพื้นที่ Ottendorf b Stadtrodaเมืองหรือภูมิภาค:Ottendorf b Stadtroda
รหัสพื้นที่:036426     (+4936426)

ประเทศ:

เยอรมนี