รหัสพื้นที่ Ochsenhausenเมืองหรือภูมิภาค:Ochsenhausen
รหัสพื้นที่:07352     (+497352)

ประเทศ:

เยอรมนี