รหัสพื้นที่ Oberkotzauเมืองหรือภูมิภาค:Oberkotzau
รหัสพื้นที่:09286     (+499286)

ประเทศ:

เยอรมนี