รหัสพื้นที่ Oberkotzau



เมืองหรือภูมิภาค:Oberkotzau
รหัสพื้นที่:09286     (+499286)

ประเทศ:

เยอรมนี