รหัสพื้นที่ นอร์เวย์

รหัสพื้นที่ของ นอร์เวย์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Vest-Agder38
2.Vestfold33

รหัสพื้นที่ นอร์เวย์