รหัสพื้นที่ นอร์เวย์

รหัสพื้นที่ของ นอร์เวย์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Bergen5
2.Buskerud32

รหัสพื้นที่ นอร์เวย์