รหัสพื้นที่ North Central Timor, South Central Timorเมืองหรือภูมิภาค:North Central Timor, South Central Timor
รหัสพื้นที่:0388     (+62388)

ประเทศ:

อินโดนีเซีย