รหัสพื้นที่ Nohfeldenเมืองหรือภูมิภาค:Nohfelden
รหัสพื้นที่:06852     (+496852)

ประเทศ:

เยอรมนี