รหัสพื้นที่ ไนเจอร์

รหัสพื้นที่ของ ไนเจอร์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Tahoua2067
2.Tillabéry2071

รหัสพื้นที่ ไนเจอร์