รหัสพื้นที่ ไนเจอร์

รหัสพื้นที่ของ ไนเจอร์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Maradi2041

รหัสพื้นที่ ไนเจอร์