รหัสพื้นที่ ไนเจอร์

รหัสพื้นที่ของ ไนเจอร์:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Agadez2044
2.Arlit2045

รหัสพื้นที่ ไนเจอร์