รหัสพื้นที่ Neustadt Hessenเมืองหรือภูมิภาค:Neustadt Hessen
รหัสพื้นที่:06692     (+496692)

ประเทศ:

เยอรมนี