รหัสพื้นที่ Nebraskaเมืองหรือภูมิภาค:Nebraska
รหัสพื้นที่:531     (+1 531)
308     (+1 308)
402     (+1 402)

ประเทศ:

สหรัฐอเมริกา


รหัสพื้นที่ Nebraska (สหรัฐอเมริกา)


หมายเลขนำหน้า 402 เป็นรหัสพื้นที่ของ Nebraska และ Nebraska ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และต้องการโทรหาคนในNebraska นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับสหรัฐอเมริกา คือ +1 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในNebraska คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +1 402

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +1 402 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในNebraska เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 0011 402 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์