รหัสพื้นที่ Natmaukเมืองหรือภูมิภาค:Natmauk
รหัสพื้นที่:6369     (+95 6369)

ประเทศ:

พม่า