รหัสพื้นที่ นามิเบีย

รหัสพื้นที่ของ นามิเบีย:รหัสพื้นที่ นามิเบีย