รหัสพื้นที่ Mulda Sachsเมืองหรือภูมิภาค:Mulda Sachs
รหัสพื้นที่:037320     (+4937320)

ประเทศ:

เยอรมนี