รหัสพื้นที่ Misrataเมืองหรือภูมิภาค:Misrata
รหัสพื้นที่:51     (+218 51)

ประเทศ:

ลิเบีย