รหัสพื้นที่ ไมโครนีเซีย

รหัสพื้นที่ของ ไมโครนีเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Yap island95
2.Yap island96

รหัสพื้นที่ ไมโครนีเซีย