รหัสพื้นที่ ไมโครนีเซีย

รหัสพื้นที่ของ ไมโครนีเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Kosrae97

รหัสพื้นที่ ไมโครนีเซีย