รหัสพื้นที่ ไมโครนีเซีย

รหัสพื้นที่ของ ไมโครนีเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Chuuk island93
2.Chuuk island94

รหัสพื้นที่ ไมโครนีเซีย