รหัสพื้นที่ Michiganรหัสพื้นที่ Michigan (สหรัฐอเมริกา)


หมายเลขนำหน้า 586 เป็นรหัสพื้นที่ของ Michigan และ Michigan ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และต้องการโทรหาคนในMichigan นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับสหรัฐอเมริกา คือ +1 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในMichigan คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +1 586

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +1 586 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในMichigan เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 0011 586 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์