รหัสพื้นที่ Martuniเมืองหรือภูมิภาค:Martuni
รหัสพื้นที่:0262     (+374262)
0478     (+374478)

ประเทศ:

อาร์เมเนีย


รหัสพื้นที่ Martuni (อาร์เมเนีย)


หมายเลขนำหน้า 0478 เป็นรหัสพื้นที่ของ Martuni และ Martuni ตั้งอยู่ในอาร์เมเนีย หากคุณอยู่นอกอาร์เมเนีย และต้องการโทรหาคนในMartuni นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับอาร์เมเนีย คือ +374 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในMartuni คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +374478

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +374478 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในMartuni เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001374478 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์