รหัสพื้นที่ Maronderaเมืองหรือภูมิภาค:Marondera
รหัสพื้นที่:79     (+263 79)

ประเทศ:

ซิมบับเว