รหัสพื้นที่ Markt Berolzheimเมืองหรือภูมิภาค:Markt Berolzheim
รหัสพื้นที่:09146     (+499146)

ประเทศ:

เยอรมนี