รหัสพื้นที่ Markgröningenเมืองหรือภูมิภาค:Markgröningen
รหัสพื้นที่:07145     (+497145)

ประเทศ:

เยอรมนี