รหัสพื้นที่ Mallentinเมืองหรือภูมิภาค:Mallentin
รหัสพื้นที่:038824     (+4938824)

ประเทศ:

เยอรมนี