รหัสพื้นที่ มาเลเซีย

รหัสพื้นที่ของ มาเลเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Negeri Sembilan, Malacca, Muar, Tangkak06

รหัสพื้นที่ มาเลเซีย