รหัสพื้นที่ มาเลเซีย

รหัสพื้นที่ของ มาเลเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Labuan087

รหัสพื้นที่ มาเลเซีย