รหัสพื้นที่ มาเลเซีย

รหัสพื้นที่ของ มาเลเซีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Johor, Gemas, Negeri Sembilan, 07

รหัสพื้นที่ มาเลเซีย