รหัสพื้นที่ Luxembourg Cityเมืองหรือภูมิภาค:Luxembourg City
รหัสพื้นที่:22     (+352 22)
2422     (+352 2422)
2425     (+352 2425)
2428     (+352 2428)
2622     (+352 2622)
2625     (+352 2625)
2628     (+352 2628)
2722     (+352 2722)
2728     (+352 2728)
28     (+352 28)
4     (+352 4)

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์กหมายเลขนำหน้า 4 เป็นรหัสพื้นที่ของ Luxembourg City และ Luxembourg City ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก หากคุณอยู่นอกลักเซมเบิร์ก และต้องการโทรหาคนในLuxembourg City นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับลักเซมเบิร์ก คือ +352 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในLuxembourg City คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +352 4

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +352 4 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในLuxembourg City เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001352 4 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์