รหัสพื้นที่ Lossburgเมืองหรือภูมิภาค:Lossburg
รหัสพื้นที่:07446     (+497446)

ประเทศ:

เยอรมนี