รหัสพื้นที่ Lichtenau Mittelfrเมืองหรือภูมิภาค:Lichtenau Mittelfr
รหัสพื้นที่:09827     (+499827)

ประเทศ:

เยอรมนี