รหัสพื้นที่ ลิเบีย

รหัสพื้นที่ของ ลิเบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Wadi Atba731
2.Wadi Jeref554
3.Wadi Keam323
4.Wodan581

รหัสพื้นที่ ลิเบีย