รหัสพื้นที่ ลิเบีย

รหัสพื้นที่ของ ลิเบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ubary73
2.Um Laranib726

รหัสพื้นที่ ลิเบีย