รหัสพื้นที่ ลิเบีย

รหัสพื้นที่ของ ลิเบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Nalut47
2.Noflia555

รหัสพื้นที่ ลิเบีย